Oficiální stránky klubu

Číslo účtu:  262200336/0300

Info pro trenéry mládeže : od 1.7.2017 je nové nařízení FAČR pro všechny trenéry mládeže počínaje přípravkami a to, že každý trenér musí mít trenérský průkaz. Na základě tohoto byl zřízen nový web, na kterém musí každý nový trenér absolovovat trenérský kurz https://leadercertifikat.fotbal.cz/account/formlog.
Jedná se o kurz, který je zdarma a bez tohoto kurzu nelze získat další licenci. Dle sdělení FAČRu budou prováděny náhodné kontroly trenérů. Při vstupu na stránku s kurzem se zaregistrujete, dále vložíte fotku a následně vás bude čekat 6 tématických celků, kde každý celek obsahuje několik otázek. Na otázky můžete odpovídat během více dnů, správně zodpovězené otázky se ukládají a po přihlášení vždy pokračujete těmi otázkami, na které jste ještě neodpověděli správně, nebo vůbec. Po správném zodpovězení všech otázek vám systém povolí vstup do samotného testu. V něm se automaticky vygenerují otázky z 5 tématických celků a na test máte max 90 minut ! Pro úspěšné absolvování testu je zapotřebí alespoň 90% správných odpovědí. Po úspěšném splnění testu už stačí pouze převzít si své první trenérské osvědčení – po kliknutí na možnost Stáhnout certifikát. Certifikát je platný 3 roky.

Bližší info na stránkách s testem.

Sám jsem si test vyzkoušel a není se čeho bát 🙂

panerai repliky hodinek