Oficiální stránky klubu

Číslo účtu:  262200336/0300

Dříve neafk_75_let_malež začneme procházet stránky a vracet se ve vzpomínkách do doby minulé, vzpomeňme všech obětavých a nadšených hráčů, funkcionářů a příznivců, kteří se dnešního dne, kdy společně oslavujeme 75. výročí založení AFK Loděnice,nedožili. S úctou a obdivem se skloňme nad památkou všech těch, kteří se zasloužili o rozvoj kopané v naší obci.

ČEST JEJICH PAMÁTCE!

Kopanou přinesli k nám již po 1. světové válce vojáci,kteří v Loděnici byli ubytováni. Hráli mezi sebou zápasy na improvizovaném hřišti, a to byl vlastně prvý krok k založení sportovního klubu, jehož hráči byli právě vojáci a naše mládež. Tento klub byl založen 13. března 1921 pod názvem SK Loděnice. Prvým předsedou byl R. Strejček a sekretářem J. Gall. Hřiště bylo v letech 1922-24 pod Kušovem, v roce 1925 na Jánské poblíž Černidel a roku 1926 na louce proti nádraží. V roce 1926 se projevovaly silné finanční potíže a SK Loděnice v roce 1927 přestal pracovat. Přestalo se hrát závodně, ale kopaná byla láskou mladých, proto chlapci mezi sebou hráli jak v DTJ, tak i v Sokole, často k nelibosti svých cvičitelů.

Vážení příznivci loděnického fotbalu,
v letošním roce oslaví náš klub 75 let od svého vzniku. Toto jubileum bylo impulsem pro výbor klubu, aby vedle tradičních oslav na zeleném trávníku popř. ve společenských místnostech, nabídl všem příznivcům také publikaci, která se snaží mapovat historii našich zelenobílých barev. V první části této publikace Vás krátce seznámíme s historií naší obce. Před 25 roky vydali naši předchůdci dílo, které mapuje období od vzniku klubu do roku 1979 a bude základem druhé části nové publikace. Dnes vysoko oceňujeme práci, kterou při jejím vydání odvedli naši předchůdci. Bohužel u našeho klubu nikdy neexistovala kronika, která by zachycovala všechny důležité události, radosti i smutky. Těžko jsme získávali data a další informace. Možná proto zklameme milovníky čísel a statistik, že jim nemůžeme nabídnout kompletní servis výsledků, tabulek a střelců branek. Ale to není ani našim hlavním cílem. V závěrečné části Vás provedeme od roku 1979 do současnosti. V tomto období se samozřejmě střídala úspěšná léta s léty, kdy se moc nedařilo. Je zde zachycena doba po roce 1989, kdy změna politických poměrů v této zemi přinesla mimo jiné osamostatnění klubu z TJ Slovan Loděnice a vytvoření samostatného právního subjektu včetně návratu k historickému názvu AFK Loděnice. Další oblastí, které se změna politického klimatu dotkla, je financování klubu. Pomalu vysychal pramen dotací z ČSTV, které musely být nahrazovány příjmy od sponzorů. Dovolte mi, abych touto cestou všem našim sponzorům poděkoval. Při přečtení této publikace by Vás měla trochu oslovit historie, vzpomenout si na lidi, kteří činnosti klubu obětovali spoustu sil a energie. Připomenout si úspěchy i pády zelenobílých barev. Proti původní publikaci se povedlo podstatně rozšířit fotografickou část, takže nejen slovy, ale i obrazem Vám chceme připomenout historii a současnost fotbalu v Loděnici.

Přejeme všem příjemné vzpomínání.

Za výbor klubu

Josef Tůma
Předseda klubu

Více o historii klubu se dočtete v našem almanachu zde

panerai repliky hodinek