Oficiální stránky klubu

Číslo účtu:  262200336/0300

Klub AFK Loděnice získal od www.msmt.cz neinvestiční dotaci zaměřenou na přímou podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, jako podpora pravidelné všeobecné, sportovní, organizační a obsahové činnosti. Jedná se o zabezpečení sportovní a pohybové činnosti dětí a mládeže. Tímto náš klub děkuje poskytovateli MŠMT !!

panerai repliky hodinek